Mörrum socken, Lister härad, Blekinge län

1877 Hemmanen Eskemo och Skörsemo överfördes från Gammalstorp.

1885 Hemmanen Vekerum och Rävabygget tillhörde före 1885 Bräkne härad.

 


Hemmansnummer och byanamn i Mörrum socken.

Nr 1- 9 Vekerum
Nr 10 Skogsgården
Nr 11 Vekerum
Nr 12 Rävabygget
Nr 13-19 Hästaryd
Nr 20-47 Mörrum
Nr 48 Rosendala
Nr 49-50 Kråketorp
Nr 51 Stensnäs
Nr 52-58 Galleryda
Nr 59-60 Björkenäs
Nr 61 Skärpinge
Nr 62-64 Gustavstorp
Nr 65 Ruan
Nr 66 Brinkamåla
Nr 67 Björstorp
Nr 68 Korsamo
Nr 69 Torsteboda
Nr 70 Läppareboda
Nr 71 Vällust
Nr 72 Hultet
Nr 73-74 Mellanbäck
Nr 75 Forneboda
Nr 76 Tången
Nr 77 Flueryd
Nr 78 Bökemåla
Nr 79 Lönnemåla
Nr 80 Ruemåla
Nr 81 Fähallen
Nr 82 Bräkneboda
Nr 83 Hjorthallen
Nr 84 Faråkra
Nr 85 Bromåla
Nr 86 Hultaboda
Nr 87 Ekeberg
Nr 88 Vittskövle
Nr 89 Kylingaryd
Nr 90 Rosenholm eller Hönebygget
Nr 91 Magleholmar
Nr 92 Skärpinge kvarn

  • Eskemo
  • Skörsemo

2017-01-01