Ramdala socken, Östra härad, Blekinge län

Ramdala kyrka är den enda sockenkyrkan som finns kvar av de 8 som fanns i Blekinges Östra Härad vid medeltidens slut.

Anno 1683. Jämjö församling och Ramdala församling utgjorde tillsammans ett pastorat.

1962-01-01. Ramdala församling och Sturkö församling bildar ett eget pastorat.

2002-01-01. Bildades en kyrklig samfällighet av församlingarna i Jämjö, Ramdala, Sturkö, Kristanopel och Torhamn. Samfälligheten bildar Jämjö pastorat med pastorsexpedition i Jämjö.


Hemmansnummer och byanamn i Ramdala socken.

Nr 1-3 Berntorp
Nr 4-6 Björstorp
Nr 7-10 Tornby
Nr 11 Bäckareboda
Nr 12 Stockebromåla
Nr 13 Sötevallsryd
Nr 14 Dragdö (kallas även för Dragda)
Nr 15 Rävsmåla
Nr 16 Granhult
Nr 17 Fabbemåla
Nr 18 Sälleryd
Nr 19 Skrävle
Nr 20 Pungsmåla
Nr 21 Gåsamåla
Nr 22-38 Ramdala
Nr 39-47 Vinberga
Nr 48-56 Vallby
Nr 57 Rosendal, Vallby
Nr 58-60 Hejetorp
Nr 61-63 Åby
Nr 64-77 Säby
Nr 78-84 Gängletorp
Nr 85-96 Torstäva
Nr 97-105 Möcklö
Nr 106-121 Senoren, Östernäs, Torp och Västernäs