Ringamåla socken, Bräkne härad, Blekinge län

Kyrkan ligger i Långeboda. Att kyrkan inte byggdes i Ringamåla by, som fick ge namn åt kyrkan och församlingen, berodde på att urberget där lade hinder för anläggandet av en kyrkogård.

Kyrkans väderstrecksplacering är ovanligt placerad i syd-nordlig riktning.

1872. Församlingen bildades genom utbrytning av hemmansnummer 94-129 ur Asarums församling.

2014 Ringamåla, Asarum och Svängsta församlingar bildade Asarums pastorat


Hemmansnummer och byanamn i Ringamåla socken.

Nr 94 Norra Hoka
Nr 95 Elmta
Nr 96 Askaremåla
Nr 97- 98 Grimsmåla
Nr 99 Ire
Nr 100 Ljungsjömåla
Nr 101 Loberget
Nr 102 Hjularemåla
Nr 103 Dannemark
Nr 104 Påkamåla
Nr 105 Ringamåla
Nr 106 Gyngamåla
Nr 107-108 Svansjömåla
Nr 109 Långeboda
Nr 110 Humlemåla
Nr 111 Tranemåla
Nr 112-113 Abborremåla
Nr 114 Hoffmansbygd
Nr 115 Ledesmåla
Nr 116 Slänsmåla
Nr 117-118 Öjamåla
Nr 119-120 Härnäs
Nr 121 Kullemåla
Nr 122 Högaböke
Nr 123 Rumpeboda (heter idag Ekeryd)
Nr 124 Bengtsboda
Nr 125 Ysnamåla
Nr 126 Pieboda
Nr 127 Knaggelid
Nr 128-129 Susekull


2017-01-01