Rödeby socken, Östra härad, Blekinge län

Till 1846. Församlingen tillhörde fram till 1846 Fridlevstad och Rödeby pastorat.

1846-1915. Församling tillhörde Fridlevstad, Sillhövda och Rödeby pastorat.

1916. Bildade ett s.k. enförsamlingspastorat.

1951-1983. Församlingen blev 1951 indelad i två kyrkobokföringsdistrikt; Rödeby norra och Rödeby södra. 1983 upplöstes dessa.


Hemmansnummer och byanamn i Rödeby socken.

Nr 1 Flaken
Nr 2 Ledja (tidigare Lega)
Nr 3 Långemåla
Nr 4 Buggamåla
Nr 5 Falan
Nr 6 Kopparemåla
Nr 7-8 Krogsmåla (tidigare Kråksmåla)
Nr 9 Hinderås
Nr 10 Idehult västra
Nr 11 Idehult östra
Nr 12 Strömsberg (tidigare Gräggemåla)
Nr 13 Mästaremåla
Nr 14 Viö
Nr 15 Lillö
Nr 16 Göksjöholm (tidigare Björkegården)
Nr 17 Gagnekulla
Nr 18 Stubbelycke
Nr 19 Viekvarn
Nr 20 Björsmåla
Nr 21 Skärvaboda
Nr 22 Mörtön
Nr 23 Hökamåla
Nr 24 Östra Rödeby
Nr 25 Östra Rödeby, Ekegården
Nr 26 Östra Rödeby
Nr 27 Sofielund (tidigare Snoketorp)
Nr 28 Sofiedal (tidigare Gunnegärde)
Nr 29-30 Inglatorp
Nr 31 Bubbetorp
Nr 32-34 Västra Rödeby
Nr 35-36 Ålebäck
Nr 37-38 Johannesberg (tidigare Hålan)
Nr 39 Johannesberg
Nr 40-41 Hejetorp (tidigare Heljetorp)
Nr 42 Mo
Nr 43 Rödebyholm (tidigare Skrape)
Nr 44 Kestorp
Nr 45-47 Hollstorp
Nr 48 Spjutsbygd
Nr 49-50 Bredabäck
Nr 51 Bottnansmåla (tidigare Båtsmansmåla)
Nr 52 Skyttemåla (tidigare Sköttemåla)
Nr 53 Figgamåla
Nr 54 Ballasjö östra *)
Nr 55 Tibbamåla
Nr 56 Stengöl
Nr 57-58 Svensgöl
Nr 59 Offamåla
Nr 60-61 Nättleryd
Nr 62 Bergtorp (tidigare Rumpetorp)
Nr 63 Yasjö (tidigare Öjesjö)
Nr 64 Skrabbehagen och Pungen
Nr 65 Bondemad
Nr 66 Nordan Knabelström

*) OBS! Ballasjö västra ligger i Fridlevstad socken.