Sillhövda socken, Medelstads härad, Blekinge län

1846 Församlingen bildades genom utbrytning av hemmanen 1-17, 20 och 23-26 från Fridlevstads församling.

1846-1915 Tillhörde Fridlevstad, Sillhövda och Rödeby pastorat.

1917-1974 Tillhörde Fridlevstad och Sillhövda pastorat.

1974-2009 Tillhörde Fridlevstad, Sillhövda och Tving pastorat.

2010. Kallas dessa tre församlingar Fridlevstads församling.


Hemmansnummer och byanamn i Sillhövda socken

Nr 1-2 Fur
Nr 3 Baggetånga (idag Åbyholm)
Nr 4 Saleboda
Nr 5 Vastansmåla
Nr 6 Älmtamåla
Nr 7 Sjunnamåla
Nr 8 Buskahult
Nr 9 Spetsamåla
Nr 10 Juvansmåla
Nr 11 Holmsjö
Nr 12 Bakareboda
Nr 13 Pukaberg
Nr 14 Stickeboda
Nr 15 Husgöl
Nr 16 Höjemåla
Nr 17 Dunkamåla
Nr 20 Säldemåla (idag Sillemåla)
Nr 23 Staffansbygd
Nr 24 Nävrasjö
Nr 25 Sillhövda
Nr 26 Beseboda