Sölvesborg församling, Lister härad, Blekinge län

Utgör två församlingar, stadsförsamlingen och landsförsamlingen, dock har de gemensam kyrkobokföring.

Mellan 1868 och 1951 var Sölvesborgs landsförsamling en egen församling.
Landsförsamlingen delades före 1888 i en Blekinge-del, Listers härad och en Skåne-del, Villands härad. Staden hade magistrat och rådhusrätt. Ön Hanö överfördes 1885 från Sölvesborg till Mjällby.


Hemmansnummer och byanamn i Sölvesborg församling

Nr 1-8 Sölve
Nr 9-10 Slottet
Nr 11 Hanö
Nr 15 Långahuset
Nr 18-19 Sissebäck
Nr 20-24 Ynde i Lister
Nr 25 Vallholmen Utkörningen
Nr 28-30 Ynde i Villand
Nr 31 Valje

  • Gummarp

Stadsförsamlingens tomtnummer:
Nr 1 Rådhus
Nr 74 Spruthuset
Nr 75 Skolhuset
Nr 76 Kyrkogården
Nr 77-78 Kyrkoherdebostället
Nr 111 Kyrkojord
Nr 120 Stadens fånghus
Nr 137 Skolängen
Nr 139 Borgmästarens löningsjord

Utom staden:

  • Kämpahuset
  • Gröndalshuset
  • Lotshuset
  • Falkahusen
  • Damlyckehuset
  • Charlottendal
  • Murarehuset
  • Smedjehuset
  • Ljungalyckehuset

2017-01-01