Tjurkö socken, Östra härad, Blekinge län

På Tjurkö är sedan 1872 en kronoarbetsstation belägen, sedermera nedlagd.

1888-05-01. Församlingen bildad genom utbrytning av ön Tjurkö, med hemmansnummer 62-71 från Augerums församling.

1888. Annexförsamling i Torhamn, Sturkö och Tjurkö pastorat.

2002. Tillhör Sturkö tillsammans med Tjurkö och Ramdala församlingar det större Jämjö pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Tjurkö socken.

Nr 62-71 Tjurkö

  • Espakär
  • Fästningen Kungsholmen
  • Södra Gårda
  • Västra Gårda
  • Lersagården
  • Målen
  • Nabben
  • Stenhuggeriet
  • Straffanstalten
  • Sundet