Ysane socken, Lister härad, Blekinge län

2006. Gick ihop med Gammalstorps församling och bildade Gammalstorp-Ysane församling enförsamlingspastorat.

2014. Går upp i Mjällby församling.


Hemmansnummer och byanamn i Ysane socken.

Nr 1-3 Pukavik
Nr 4-28 Norje
Nr 29-38 Ysane
Nr 39 Stensborg
Nr 40-44 Ysane