(Sidan uppdaterad 2010-12-18)

Emigrationen från Sverige
Mellan åren 1851-1930 emigrerade ca 1,5 miljoner svenskar. Majoriteten for till Nordamerika. Dessutom skedde en stor emigration till våra grannländer. Från västra Sverige var det många som for till Norge och här från Blekinge for många till Danmark och Nordtyskland. Ungefär 200 000 människor återvände senare till sitt fosterland.

"Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,
som fågelen bortflyger när sommaren tar slut.
Han kommer en gång åter när våren skrider fram,
men vi få aldrig skåda vårt kära fosterland."
Okänd författare

Hur många emigrerade från Blekinge?

Här nedan redovisad det antal Blekingar som utvandrade mellan åren 1851-1930.

Län
County

1851-
1860

1861-
1870

1871-
1880

1881-
1890

1891-
1900

1901-
1910

1911-
1920

1921-
1930

1851-1910

I allt
Total

Därav Amerikas
För.Stater
Of which USA

Blekinge län

1 117

2 570

4 202

11 513

10 483

9 304

4 460

4 610

39 189

26 905

Källa: SCB - Statistiska Centralbyrån.Historisk statistik för Sverige Del 1 Befolkning


Den glömda emigrationen
Emigrationen till Tyskland är mera okänd. Troligtvis reste fler till Tyskland än till Danmark och andelen av den totala emigrationen, d.v.s. den inomeuropeiska emigrationen under denna tidsperiod, var också mycket större än de flesta trott.
Under 1850-talet var exempelvis emigrationen från Kronobergs län till Danmark och Tyskland större än den till Amerika!


Källa: Carlskrona Weckoblad 14 okt. 1871

Samarbete inlett - kontakt sökes
Föreningens medlem Hans-Jürgen Schmitz har ägnat över 30 år åt denna glömda emigration. Han är född i Kiel, emigrerade till Sverige och bor nu i Karlskrona. Hans-Jürgen har ett omfattande material fördelat på hyllmeter av pärmar som han nu vill ska bli tillgängligt för alla som forskar. Men hur ska vi gå till väga? Hur går vi vidare för att hjälpa Hans-Jürgen med sin önskan. S
ka det bli en vandringsutställning, en bok, en cd-skiva, en databas, en hemsida eller alltihop?

Blekinge Släktforskarförening vill ha kontakt med er som är intresserade av att få reda på mer om denna spännande ”glömda emigration” för att få idéer och feedback om hur vi går vidare på den inslagna vägen.

Är du intresserad? Tveka inte att ta kontakt med webbredaktor@blekingesf.se


Artiklar om emigrationen
Har du själv skrivit något om emigrationen eller har du tips om var man kan läsa mer? Tveka inte att höra av dig till föreningen. foreningen@blekingesf.se

 

Den glömda emigrationen av Hans-Jürgen Schmitz 
Införd i Släkt-Eken nr 104 (2010)

Hur man får en brylling i Tyskland av Åke Lundgren
Införd i Släkt-Eken nr 104 (2010)

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet 
av Hans-Jürgen Schmitz, införd i Hobybygden (1999) 


Böcker om emigrationen
Lämna gärna tips på böcker med emigration som tema. foreningen@blekingesf.se

Uppbrott från örtagård - utvandring från Blekinge till och med år 1870 Mer info (2010-12-18)
av Agnes Wirén (1975)