Hjortsberga socken, Medelstads härad, Blekinge län


…skal vaere den aeldste kirche i Blekind…” ur Hjortsberga kyrkas arkivalier 1665

-1961 Hjortsberga och Edestad pastorat ingick i Hjortsberga moderförsamling.

1962- Från detta år ingick Hjortsberga, Edestad, Listerby och Förkärla församlingars pastorat i Listerby moderförsamling.

2002 Uppgick alla dessa fyra församlingar i Listerby pastorat.

2010 Från 1 januari detta år uppgick Listerby pastorat (Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad) i Ronneby pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Hjortsberga socken.

Nr 1 Stensjömåla
Nr 2 Tolseboda
Nr 3 Kanteryd
Nr 4 Arvidstorp
Nr 5 Vermansnäs
Nr 6 Hillerslätt
Nr 7-11 Liatorp
Nr 12-20 Vång
Nr 21 Tjustorp
Nr 22 Ryd
Nr 23 Arvidstorp
Nr 25-27 Djurtorp
Nr 28-32 Hjortsberga
Nr 33 Ormanstorp
Nr 34-37 Mölleryd
Nr 38 Johannishus *)

*) Det fanns en by i Hjortsberga socken som hette Dagstorp. Byn Dagstorp omnämns sista gången 1746 i dödboken för Hjortsberga. Man kan säga att Dagstorp ”försvann upp” i Skunkenberg, det som senare blev Johannishus slott.

 

Under Tjustorp har följande backstuga hittats:

Jordebro

Under Tolseboda har följande torp hittats:

Senneshult

Under Vermansnäs har följande torp hittats:

Krösnanäs

Under Johannishus har följande torp hittats:

Appelskog (Åstorpshult)
Backahagen (Åstorp)
Björnehall
Bogsjötorp
Carlstorp
Djurhagen
Eskekärret
Esketorp
Flisan
Hästhagen
Lilla Torp (Skyttemåla)
Ljung
Mellanbäck (Kråketorp)
Mjuamåsen
Moatorp
Nybygget (Tallet)
Oxhagen
Skyttemålaö
Stubbetorp
Södra Källa (Esketorp)
Ulvamåsen (Skyttemåla)
Urslahaga
Västankvarn (Svartebäcksmåla)
Västanås
Västra Bygget
Åstorp (Rosendal)
Östanbäck (Skyttemåla)
Östanskog
Östra Bygget (Åstorp)