Bosatta personer i Karlskrona stad 1756

SONY DSC

Fönsterparti från Grevagården i Karlskrona där Wachtmeister fick betala den högsta fönsterskatten i staden för sina 48 fönster.

Att släktforska i Karlskrona har aldrig varit speciellt lätt. Vid stadsbranden 1790 försvann stadsförsamlingens, rådhusrätten och länsstyrelsens arkiv. Vidare var Karlskrona mantalsbefriat till tidigt 1800-tal. Det finns dock några volymer som är bevarade, en del finns som kopior och renoverade domböcker finns i Göta hovrätts arkiv.

En av dessa bevarade volymer är Blekinge läns landskontor EIa:15 landsbok med verifikationer, en diger lunta om 560 uppslag. Där finns 13 längder med personnamn från Karlskrona stad som kan vara en stor hjälp för släktforskarna.

Sedan 1743 var husägare i staden och på landet ålagda att betala skatt för antalet fönster. Detta ger en bra bild av hur stora husen var i olika delar av staden och vilka människor som hade de största husen. Det finns även en längd över krögare och brännvinsminuterare. Man får också reda på hur mycket stadens tjänstemän tjänade. Jag har gjort ett register över alla personnamn i dessa 13 längder som framgår nedan och genom angivande av bild på AD-online kan du även se noteringarna i original.


Registrerade längder i Blekinge läns landsbok 1756 (Karlskronabor)

A) Uppbördslängd över kronoutskylder av Amiralitets militära och civila personal
Bild 3340-3600 daterad 29 juni 1757

B) Uppbördslängd över kronutskylder av Civibetjänter vid Krigsmanshuskassan
Bild 3640 daterad 27 mars 1756

C) Förteckning på innestående kronoutskylder vid Amiralitetet
Bild 3670 daterad i juni 1757

D) Taxeringslängd över Rikets Ständers Bevillingsmedel 1756
Bild 4010-4280 daterad 24 februari 1756

E) Taxering över fönsteravgiften och hushyror
Bild 4300-4530 daterad 4 maj 1756

F) Förteckning över utbetalda löner inom stadens förvaltning
Bild 4480-4490 daterad i juni 1757

G) Taxeringslängd över Krögare och Brännvinsminuterare 1756
Bild 4500-4530 daterad 14 maj 1756

H) Taxeringslängd över Rikets Ständers Bevillningsmedel 1756 Amiralitetet
Bild 4550-5070 daterad 4 maj 1756

I) Taxeringslängd över fönsteravgiften och hushyror
Bild 5080-5210 daterad 7 april 1756

J) Avkortningslängd över kronoutskylder i staden Karlskrona 1756
Bild 5230-5260 daterad 7 juni 1757

K) Förteckning på avancementer vid Karlskrona stad
Bild 5410 daterad 31 december 1756

L) Restlängd på innestående kronoutskylder i Karlskrona 1756
Bild 5460-5490 daterad 25 maj 1757

M) Förteckning över dömda sakören 1756
Bild 5510


Bosatta personer i Karlskrona år 1756
avskrift gjord av Björn-Åke Petersson i samarbete med SVAR-projektet

Bosatta personer i Karlskrona år 1756 – namnordning
avskrift gjord av Björn-Åke Petersson i samarbete med SVAR-projektet