Efterlysning

En efterlysning från medlem om sjöfart.

Min farfar kom från Karlshamn. Jag har precis börjat släktforska och grävt fram att min farfars far (Anders Petersson 1845-1929) seglade åtminstone 2 skonerter, Wilhelmina 1889-1903 och Alma 1905 -1910. Utklipp från sjömansrullorna finns bifogade.

För det mesta verkar man ha gått med tre mans besättning, 2 vuxna och en pojke 15-17 år som kock/jungman. Enligt sjömansrullorna gick man ut i mars och anlöpte hemmahamn i november. Traden verkar ha gått till de dåvarande tyska Nordsjöhamnarna. Perioden är mellan 1889 till 1910. Storleken är angiven till knappt 40 (ton?). Gissar att detta är lastkapacitet? Någon som vet?

Har ni möjligen bilder på fartyg i samma storlek, dvs skonert knappt 40 (ton?)? Jag har hittat ett gammalt foto i högen av släktfoton – kan det vara rimligt att det är Wilhelmina eller Alma?

Vad kunde lasten ha varit för ett fartyg av den här typen mellan Karlshamn och Tyskland och tillbaka?

Min farfar pratade om ett fartyg som förliste, jag kan dock inte hitta notat i sjömansrullorna eller andra förteckningar. Det verkar ha hänt något med Wilhelmina. Seglationen slutade redan i oktober 1902. 1903 seglar hon bara fram till 19 april 1903, varefter avmönstring sker. Har ni uppslag om det går att hitta mer.

(Farfar hamnade så småningom som kaffehandlare i Stockholm. Jag är fortfarande gravansvarig för Anders Petersson och Johanna Nilsdotter i Karlshamn.)

Tacksam för alla kommentarer och hänvisningar!

Med vänliga hälsningar

Anders Pallmar

Känner någon igen huset och/eller människorna?

Efterlysning publicerad i Släkt-Eken nr 132/2017

Min mors släkt har så långt tillbaka jag kan följa bott i Blekinge, främst i den mellersta och västra delen. När min moster avled i Elisberg 2004 fann jag en del gamla bilder i hennes lådor. Alla kunde jag inte placera. Jag bifogar fyra av dessa och undrar om någon kan säga varifrån de är. Känner någon igen byggnaderna? Jag skulle kunna gissa att det kan röra sig om någon plats där släkten har bott före och efter 1900, kanske i trakterna av Mörrum, Elleholm, Stenagården, Edestad. Människorna på bilderna vet jag heller inget om, men de är troligen släktingar. Det skulle vara mycket roligt om någon vet något eller har någon gissning.

Hälsningar från en medlem av en fantastiskt aktiv förening.

Agneta Westergren

agneta.westergren@email.com   OBS! Agneta har bytt e-postadress och det är denna som gäller.

Klicka på bilderna för större format


December 2017