Fältrapport – Skjutsstationen i Jämjö 19 april

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – Skjutsstationen i Jämjö 19 april

 

Öppet Hus hos Östra Blekinge Hembygdsförening (ÖBH)

Öppet Hus är ett koncept som ÖBH använder ganska frekvent och detta var det första i år dit Blekinge Släktforskarförening (BLSF) var inbjuden.

Från ÖBH medverkade Roland Andersson, Karin Hildingsson och Sara Rönér Janicke och från BLSF Arne Sörlöv, Suzanne Wernersson och Ami Kjellander.

Roland inledde med en presentation av tanken bakom Öppet Hus och lite vad man jobbar med just nu. Han kunde till bägge föreningarnas förtjusning räkna in att vi var 14 personer i lokalen.

Jag inledde med att hjälpa två kvinnor från Fridlevstad som ville ha hjälp med att lokalisera sig i Jämjö socken – var ligger Snällebäck? Roland var kvick på fötterna och hämtade en karta av lite äldre ”snitt” och det kunde snabbt förklaras hur man besöker Snällebäck. För er som inte vet så ligger detta numera ödehemman ungefär 5 km ganska rakt norr om det som är centrala Jämjö idag.

Besökaren härstammar från en båtsman Måns Persson FLINK/SNÄLL född ca. 1737. Båtsmannens bakgrund är tyvärr oklar mer än att det i generalmantalsrullan för 1767 står ”född i Blekinge” men någon generation mer fick besökaren med sig hem än vad hon hade när hon kom. BB-G2-0155-1767 är referensnumret på båtsmannen i Blekinge Båtsmansregister som du hittar på www.blekingesf.se/batsmansregistret

Nästa jag kunde hjälpa var en kvinna som nyligen hade börjat släktforska. En nära släkting hade ganska nyligen vid en mycket aktningsvärd ålder avlidit och kvinnan hade då fått ärva ett mycket innehållsrikt fotoalbum. Kvinnan fick med sig några tips om hur noga man måste vara med källhänvisningar. Denna kvinna sökte även lite på sitt efternamn och hade via Digitala forskarsalen (tidigare SVAR) hos Riksarkivet hittat en frigiven straffarbetsfånge med samma efternamn.

Flera frågor under kvällen handlade om emigration och där kändes det tryggt att vi hade vår ”expert” Ami på plats.

De två timmar som var avsatta till gick som ”på räls” och vi var alla mycket nöjda när vi lämnade Skjutsstationen i Jämjö. Skjutsstationen är den äldsta bevarade byggnaden i Jämjö och fyller i år 150 år. Detta kommer att uppmärksammas under året av ÖBH med utgivning av material som nog kommer att vara av stort allmänt intresse. BLSF kommer att vara med på ett Öppet Hus även i höst.

Vid pennan

Suzanne Wernersson