Recept på Pästättika

I Carlskrona Läsesällskaps bibliothek samlingar finns en bok utgiven 1623.

Loimoscopia, eller Pestilentz speghel

L. Paulini Gothi Loimoscopia, eller Pestilentz speghel. : Thet är: Andeligh och naturligh vnderwijsning, om pestjlentzes beskriffwelse, orsaker, præserwatijff, läkedomar och befrijelser: Stält och sammanfattadt så wäl allom christrognom vthi gemeen, som i synderhz läre- wärie- och näre-standen, til nödtorfftigh vnderrättelse, sampt timmeligha wälfärdz och ewigha salighetz befordring. Widh ändan är tilsadt, D.D. Mart. Lutheri Grundrijke vnderwijsning, om pestilentziske förwarningar. – Strängnäs : Enæus, Olof Olofsson, 1623. – [16] s., 123 bl., [4] s. ; 4:o

Vem var författaren?

Laurentius Paulinus Gothus, född 10 november 1565 i Söderköping, död 29 november 1646 i Uppsala, var en svensk professor, rektor för Uppsala universitet, riksdagsman, biskop i Strängnäs, och ärkebiskop.

Vem var den förste ägaren?

Anteckningar, på främre försättsbladet, ”Denna Bok har min k moster Christina Nericia mig förärt i Maglehem d: 10. Iulii 1742 Friedr: Kock”

Även på den tiden ”kladdades” det i låneböckerna

Anteckning på försättsbladet:

Beskrifning på een renomerat Pästättika.

Man tager 13 Lod färsk Wijnruta, 4 Lod färsk Malört=
knoppar, sköljer dem wäl i rent wattn, hackar dem
små och stöter dem wäl uti een Mortil att det saftar
sig. Sedan tager man det och Lägger det uti ½ stop
stark wijnättika, och slår dem uti een Glasflaska, som
skall wäl täppas till, och sättas på een warm ort i 24
Timar. Sedan Lägges Angelicæ Rot 2 Lod, Lagerbär
3 Lod, Baldrians Root 4 lod, Meisterwürtzel 2 lod;
Alt detta stötes wäl och slås 1 stoop Wijnättika på, och låter
man åter stå detta i 24 timar på een wärm ort.

Sedan tager man af denna ättika 4 mornar å rad ett
Skedoblad hwar morgon. Detta präserverar den som
det brukar ett helt åhr för Pesten eller andra smitto=
samma siukdomar, och skall någon af Pesten redan
wara angrepen, så skall den samma taga 4 Ske-
doblad på een gång med ett Qvintin Teriack och
wäl swettas der på, så bliuer han genom Gudz
hielp hulpen och frisk.

Översättningen är gjord av bibliotekarie Torsten Samzelius, Karlskrona (som inte tar ansvar för användandet av denna Pästättika)


Mer information om Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek (LSB)