Torp i Kalleberga by, Ronneby socken

Då ni en sommardag är ute på vandring i markerna, stöter ni kanske helt oförmodat på en nästan övergiven stengrund, ett gammalt mossigt äppelträd och kanske en risig syrenberså där invid. Dessa rester minner alla om att människor här fordom haft sitt hem och enda trygga punkt i en säkert på den tiden bister tillvaro. Stanna upp en stund och tänk över hur dessa människor framlevde sina liv. Vilka glädjeämnen som stod till buds, deras sorger och bekymmer.


De grå stugornas folk

Ovan nämnda rester är i många fall det enda som finns kvar av den gamla torpbebyggelsen. Det är statistiskt konstaterat att drygt hälften av Sveriges nuvarande befolkning har sina rötter bland de grå stugornas folk. Namnen på brukarna av torpen kan man få i olika arkiv, men svårare är det att få reda på deras liv i helg och söcken. De ättlingar vi lyckats spåra upp har sällan några minnen kvar. Kockums Järnverk började sin verksamhet omkring 1850 och det ligger nära till hands att tänka sig att detta drog till sig torparättlingarna ofta från mycket späd ålder, vilket säkert gör att minnena förknippas med järnverket. Föreningsmedlemmar i Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har gjort en torpinventering och funnit cirka 25 grunder och även kvarvarande, men något ombyggda torp på Kallebergas marker. Situationsplan är uppmätt och ritad på några av torpen, men ofta har vi bara ett namn.

Varsågoda!

Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har välvilligt lämnat sitt material till Blekinge Släktforskarförening för att det ska bli tillgängligt för alla och kanske inspirera att göra liknande inventeringar i andra byar.

 

 

Kalleberga 91

Gård

Kalleberga 91

Gård

Kalleberga 91

Gård
Kalleberga 91 (hus 1)
Kalleberga 92
Kalleberga 93
Kalleberga 91 (hus 2)

Torp under gården
Torp under gården
Torp under gården
Båtsman Kallmans torp 6
Båtsman Korps torp
Båtsman Åhls torp
Hans Gummessons torp 22 (b)
Gummetorpet 3
Anglery torp 31
Håkan Månssons torp 18
Jonsatorpet 11 (b)
Jöns Mattissons torp 25 (b)
Johannes Åkessons torp 27 (b)
Olof Håkanssons torp 28 (b)
Karl Magnussons torp 26 (b)
Peter Håkanssons torp 29 (b) 93:29 uppdaterad!
Jonas Nilssons torp 23
Djupadalatorpet (Skrålet) 10 (b)
Sigridstorpet 15

Digital karta

Kartan nedan är interaktiv. Använd knapparna i övre vänstra hörnet för att flytta och zooma. Du kan även dra direkt med musen i kartan för att förflytta dig.

Kalleberga 91   Kalleberga 92 Kalleberga 93
Gård Gård Gård
Kalleberga 91 (hus 1)
Kalleberga 91 (hus 2)
  Kalleberga 92   Kalleberga 93
Torp under gården Torp under gården Torp under gården
Båtsman Kallmans torp 6
Hans Gummessons torp 22 (b)
Håkan Månssons torp 18
Johannes Åkessons torp 27 (b)
Karl Magnussons torp 26 (b)
Jonas Nilssons torp 23
Sigridstorpet 15
Båtsman Korps torp 
Gummetorpet 3
Jonsatorpet 11 (b)
Båtsman Åhls torp
Anglery torp 31
Jöns Mattissons torp 25 (b)
Olof Håkanssons torp 28 (b)
Peter Håkanssons torp 29 (b)
93:29 uppdaterad!
Djupadalatorpet (Skrålet) 10 (b)
Kalleberga 94 Kalleberga 95 Kalleberga 96
Gård Gård Gård
Kalleberga 94 (hus 1)
Kalleberga 94 (hus 2)
Kalleberga 94 (hus 3)
Kalleberga 95 Kalleberga 96 (hus 1)
Kalleberga 96 (hus 2)

Torp under gården Torp under gården Torp under gården
Båtsman Kallbergs torp 20
Lydiatorpet 4
Båtsman Kalls torp 14 (b)
Korslotorpet 12
Båtsman Bahls torp 32
Albin Månssons torp 19
Hålarörs torp 13
Kalleberga 97 Kalleberga 98 Kalleberga 99
Gård Gård Gård
Kalleberga 97 (hus 1)
Kalleberga 97 (hus 2)
Kalleberga 97 (hus 3)
Kalleberga 98 (hus 1)
Kalleberga 98 (hus 2)
Kalleberga 99 (hus 1)
Kalleberga 99 (hus 2)
Torp under gården Torp under gården Torp under gården
Båtsman Liljas torp 
Benskjölds torp 9 (f)
97:9 uppdaterad!

Ursprunglig plats
Grevatorpet 5 (f)
Ursprunglig plats

Båtsman Lohms (Gästs) torp 30
Björkekärrs torp 1
Tranemosse torp 17
Hansatorpet 33
Båtsman Witts torp 7
Abrahamn Samuelssons torp 21 (b)
Brinkatorpet 2
Valfrid Svenssons torp (gård) 16 (b)