Förkärla kyrka

– Ronneby kommun, Medelsta härad, Blekinge län, Lunds stift

forkarla_kyrka39_1
På E 22 mellan Ronneby och Karlskrona stannar vi till vid Förkärla kyrka. Kyrkan ligger vid ett ganska öppet landskap och inte långt därifrån ligger Hjortahammar gravfält. Vi befinner oss alltså i en gammal bygd.

Förkärla kyrka lär vara byggd någon gång på 1200-talet och har under årens lopp varit föremål för ombyggnad och förändringar. Den förändring som föranlett vårt arbete, skedde så sent som 1937-38. Då renoverade man kyrkbänksdörrarna och man plockade mycket varsamt fram de gamla mönstren och namnen som därpå var tecknade. Vårt arbete har gått ut på att dokumentera dessa dörrar för framtiden. Följande finns att läsa i ”Redogörelse för Förkärla kyrkas restaurering 1937-38” som finns på Blekinge Museums bibliotek.

”Å Bänkarnas gaflar och dörrar har den gamla ekfärgen bortskrapats och ha de gamla målningarna framkommit, som vi nu se. Om dörrarna och gaflarna sitta på rätt plats veta vi icke, ty de ha hopplockats på olika håll. Män- och kvinno(sidan) äro dock skilda. Gångjärnen äro nygjorda efter det utseende af den ursprungliga, som man kunde framkonstruera efter märken i målningen. De äro gjorda skickligt af smed Lindström i Listerby. Själva bänkarna äro från träförädlingen i Karlskrona, utomordentligt väl gjorda, som alla kunna iakttaga.”


Litteratur:

  • Historik över Förkärla kyrka av Hans Wachtmeister
  • Johannishus Fideikommiss intill 1735 av Dagny Torbrandt sid. 9
  • Släkt och Hävd Nr 3-4 1995 utgiven av Genealogiska Föreningen sid. 456
  • Svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna (von Krefelt, Skyttehielm, Löfvenskjöld, Lillienanckar, Eneskjöld)
  • Sveriges Kyrkor-Blekinge Band 1 häfte 2 Medelsta Härad, utarbetad av William Andersson sid. 228-238

Kyrkbänkarna

forkarla03

Kyrkbänkarna i Förkärla kyrka external_website_icon1

 


Artikel från Släkt-Eken nr 3/1992:

På vänster sida satt alla kvinnorna (denna sida ligger mot norrsidan och där skulle kvinnorna sitta för att ta emot allt otyg från norr) och på högersidan satt alla männen.

Lite historik om bänkgavlarna i Förkärla kyrka som finns berättat i Lunds stifts julbok 1938: ”Det mesta av den gamla kyrkan i Förkärla revs på 1860-talet. All inredning vräktes ut på kyrkbacken, endast det gamla triumfkrucifixet räddades upp på kyrkvinden av kyrkvaktaren. Och inte kunde man på 1930-talet tro, att kyrkbänkarna var gamla, då kyrkan byggdes 1860-tal. Men när man började renovera kyrkan 4 september 1937 gjordes den ena upptäckten efter den andra. De gamla bänkgavlarna påträffades första dagen då en bräda bröts loss i de nya herrgårdsbänkarna, hur vittnade de inte med sina rosor och nejlikor om, hur bakom den kärva ytan på 1600-talets människor fanns en längtan efter skönhet och poesi.”

Ja, jag kunde nästan se människor i fantasin, sitta i bänkarna med sina huvuden böjda i en bön.
Kyrkan återinvigdes 7 augusti 1938. Nu var den inte längre den fattiga, fula lilla skärgårdskyrkan, utan långt vackrare än den mest optimistiska av församlingsborna någonsin vågat drömma om. Det var ingen ny kyrka. Församlingen hade fått sin gamla vackra kyrka tillbaka, och det brustna bandet mellan gångna släktled och vår tid hade knutits samman ingen. Jag rekommenderar ett besök i Förkärla kyrka. Nyligen fick jag veta att namn finns även på bänkgavlarna i Hjortsberga kyrka. Det kommer att bli ett besök där också så småningom och jag kommer att redovisa det materialet också.


Söndagen den 14 september 2014 återinvigdes Förkärla kyrka efter att ha varit stängd under fyra år då den var angripen av fukt och mögel.

2016-12-30