Hjortsberga kyrka

– Ronneby kommun, Medelsta härad, Blekinge län, Lunds stift

hberga_ka_1

Kyrkan ligger nordväst om samhället Johannishus och kan väl sägas ligga lite isolerat från bebyggelse. Inte undra på att det sägs att det spökar i kyrkan!

Kyrkan är en av de få kyrkor som kan sägas härstamma från medeltiden. Förmodligen låg här då en tingsplats. Till vänster om kyrkan ligger klockstapeln och ett stort gravfält som vittnar om vikingatider.

Men det som kan intressera en släktforskare finns inne i kyrkan, nämligen bänkgavlarna med namnen från 1600-talet, dansktiden. Lägg speciellt märke till bänken som finns allra längst fram till vänster vid sakristian. Där kan man läsa på bänkgaveln ”Kirchegangs quinders stoell”.


Litteratur

  • Sveriges Kyrkor- Blekinge Band 1 häfte 2 Medelsta Härad, utarbetad av William Andersson sid 244-277

Kyrkbänkarna

hbergab20

Kyrkbänkarna i Hjortsberga kyrka external_website_icon1


2016-12-31