Fältrapport – årsmöte Blekinge Hembygdsförbund 28 april

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – årsmöte Blekinge Hembygdsförbund 28 april

Årsmötet anno 2018 gick av stapeln på Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby. Årsmötet inleddes med frukost och flera bekanta ansikten kunde jag känna igen från förra året.

När klockan slog 10 öppnade ordförande Åke Werdenfels årsmötet och därefter lämnade han över mötesklubban till Kjell GG Johansson som är vice ordförande i Bräkne-Hoby Samhälls- och hembygdsförening. Årsmötesförhandlingarna gick smidigt. Ekonomiskt så blev det under 2017 ett bra resultat och prognosen för 2018 är att fortsätt med plusresultat.

Verksamhetsplanen innehåller önskemål om att nå de yngre. Industrimuseet Ebbamåla Bruk i Kyrkhult är ute till försäljning och Blekinge Hembygdsförbund hoppas på att det ska bli en bra lösning. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj och ersätter då personuppgitslagen (PuL).

Sigrid Oldenburg, samordnare i kulturarvsprojektet Broar till historien hos Region Blekinge, hade bjudits in för att berätta vad hon kan hjälpa till med. Sigrid berättade bland annat om ett projekt där ungdomar kan engageras som guider.

Avtackningar blev det i flertal.  Östra Blekinge Hembygdsförenings ordförande Arne Strandh, mångårig ledamot och mycket drivande i Blekingeförbundet, avtackades med en vacker tavla målad av Sturkökonstnären Jan Abramsson. Vice ordförande Andrej Krugly avtackades och förärades en minnestavla.

Under förmiddagen delades årsmötesdeltagarna in i två grupper. Den ena gruppen gick till hembygdsmuseet bredvid kyrkan där den eminente guiden Klas Wennerberg med stor kunskap och engagemang berättade om museets samlingar. Klas visade en träplanka med graffitti modell äldre. På träbiten är det inskuret mängder med text och bilder. Någon har skurit in bönen Fader vår och årtalet 1742. Tyvärr vet man inte från vilken gård träbiten kommer.

Medaljen som hängde på Klas bröst är Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj i guld, andra storleken som han fått för sin insats för att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet.

När museet var avklarat så gick gruppen tillbaka till matsalen på folkhögskolan där Ola Pagels, ordförande i Bygd i Samverkan berättade om det arbete de gör, hur de blivit en maktfaktor och en bra samarbetspartner till bland annat Ronneby kommun.

Efter en god lunch skulle det bli en exkursion i Bräkneåns omgivningar. Bussens 51 platser blev snabbt fyllda och kosan styrdes mot Järnavik med ovan nämnda Klas Wennerberg som guide i bussen. Därefter fortsatte resan norrut på små smala vägar där chauffören mycket kompetent förde fram bussen.

Nästa stopp var Örseryds gamla skola, idag ett skolmuseum, som drivs av Bräkne Hoby Norra Samhällsförening.  Ordförande Pia Petersson, läste upp det brev som skrevs till lärare Mårdh när han skulle till att anställas 1924. Även en f.d. elev, Stina, som gick i småskolan läsåren 1950/51 och 51/52, var på plats och kunde berätta om hur verksamheten gick till när skolan var aktiv. Skolan stängde efter exakt 100 års verksamhet 1953. Pia uppmärksammade oss på det gamla posthus som ligger precis i korsningen bredvid skolan. Kulturhistoria i massor.

En heldagsförrättning som var mycket trevlig.

Vid pennan och med kameran i högsta hugg

Suzanne Wernersson