Fältrapport – årsmötet

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – årsmötet

Lördagen den 24 februari avhölls föreningens årsmöte traditionsenligt i Kallinge Folkets Hus. Hela 66 medlemmar trotsade vädret för en eftermiddag i genealogins tecken.

Bokhandeln öppnade kl. 12 och ruljangsen satte snabbt igång.

Kl. 13 öppnade ordförande Suzanne Wernersson årsmötet och därefter hölls parentation över de medlemmar som under verksamhetsåret avlidit.

Ordförandeklubban lämnades därefter över till vår nestor Rune Kronkvist som med van hand ledsagade oss genom dagordningen.

Medlemsavgiften beslutade årsmötet höja 2019 från nuvarande 150 kr till 175 kr samt för familjemedlem från nuvarande 75 kr till 90 kr. Detta p.g.a. att Sveriges Släktforskarförbund kommer att höja den medlemsavgift som vi i vår tur betalar till dem med 24 kr under de kommande tre åren.

Verksamhetsplanen för 2018 togs och även i år kommer det att vara fullspäckat program. Vi är en väldigt aktiv förening.

Styrelsen föreslog årsmötet att utse två hedersmedlemmar vilket bifölls med acklamation. Vår eminente kassör sedan flera år, Guy Persson, blev hedersmedlem som tack för allt han gjort för föreningen samt Hans-Jürgen Schmitz som är grundaren till vårt populära migrationsregister. Fina diplom utdelades.

Guy Persson, Björn Pettersson och Tommy Andersson hade ställt sina styrelseplatser till förfogande och avtackades med presentkort och blommor.

Valberedningens representant, Kjell Holmgren, föredrog förslag på nya styrelsemedlemmar vilket klubbades.

Välkomna till styrelsen Christer Lundström, Yvonne Faijén och Kenneth Eideberg och välkommen till Bo Ljung som ny revisor efter avgående Kent Alritzon.

Efter årsmötet höll de inbjudna föredragshållarna Stina Helmersson och Tommy Wirén från Sölvesborg ett föredrag om ”Snapphanar i Blekinge”

Vad har vi för spår av snapphanar i Blekinge?

Det enda jag vet är den gamla ”Snapphaneeken” strax utanför Sölvesborgs centrum där sägnen säger att 20 snapphanar skulle avrättas genom hängning. Ingen bödel fanns för att utföra hängningen så en av snapphanarna erbjöd sig att göra arbetet mot att hans liv skonades. Detta gick generalguvernören över Skåne, Halland och Blekinge Johan Gyllenstierna med på vilket ledde till att 19 snapphanar hängdes i trädet och en gick fri.

Foto: GuidebookSweden

Kända snapphanar/friskyttar från Blekinge?


Illustration: Gustaf Pilfalk

Har du någon snapphane i ditt släktträd som du kan berätta om?

Eller har du tagit del av någon berättelse som har med snapphanar i/från Blekinge att göra?

Hör av dig till redaktor@blekingesf.se och dela med dig.


Som traditionen bjuder blev det därefter god smörgåstårta, kaffe och kaka.

Eder utsände

Katarina Möller