Fältrapport – samrådskonferensen Uppsala 3-4 mars

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – samrådskonferensen Uppsala 3-4 mars

För tredje året i rad ordnade Sveriges Släktforskarförbund samrådskonferens där de bjöd in alla sina medlemsföreningar. Ett 50-tal föreningar fanns på plats för att diskutera av förbundet framtagna frågor samt det som inkommit som förslag. Vår föreningen representerades av Suzanne Wernersson och Sandra Eriksson.

Efter lunch på lördagen öppnades konferensen, Efter en kort presentation av de fem diskussionsfrågor som skulle behandlas samlades vi i de separata grupper som förbundet delat upp oss i för att däri diskutera de frågor vi fått.

Ämnena för dagarna var EU:s dataskyddsreform, dataskyddsförordningen (GDPR), som den 25 maj ersätter personuppgiftslagen (PuL) och därmed gör det ”besvärligare” för föreningar med medlemsregister. Mer information om detta kommer framöver då föreningen behöver ett godkännande av sina medlemmar för att föra ett register där det tydligt ska framgå vilka uppgifter föreningen sparar. Vi pratade en del om medlemsrekrytering och medlemsvård och detta kommer styrelsen titta närmare på under året.

Långa och många diskussioner om släktforskarrörelsen, AD och SVAR och hur vi ska förhålla oss till varandra, samt att konkurrensen om betalande användare har hårdnat i och med att Riksarkivets digitala forskarsal har blivit fritt tillgänglig.

Ett förslag från föreningen Södra Västerbottens släktforskare angående ett centralt medlemsregister mot bakgrund av bl.a. GDPR hade inkommit till förbundet. Förslaget röstades dock ner av majoriteten av de närvarande medlemsrepresentanterna.

På söndagsmorgonen rapporterades från lördagens gruppdiskussioner med efterföljande gemensam diskussion.

Förbundet höll en kortare information om den kollektiva olycksfallsförsäkring som alla medlemmar i medlemsföreningarna har under evenemang ordnade av föreningarna eller förbundet. Det har under flera år stått feltolkade uppgifter på förbundets hemsida. Detta är nu ändrat. Detta gäller: ”Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet på ett av de försäkringsställen som är försäkrade via förbundet. Om personliga tillhörigheter – glasögon, kläder etc. – skadas i samband med olycksfallet ersätts även dessa.” En mer förståelig text kommer att skickas ut till föreningarna så fort denna är klar.

Vid förra årets samrådskonferens diskuterades om ett framtida Premiumprojekt via förbundet. Premiumprojektet skulle resultera i en ny försäljningskanal för digitalt material inom ramen för Rötter, en kanal som både förbundet och föreningarna skulle bidra till och ha nytta av.  Detta har tills vidare ”lagts på is” och förbundet tittar just nu på en lösning där endast förbundets produkter ska finnas tillgängliga. Förbundet rekommenderade i stället medlemsföreningarna att kontakta ArkivDigital för en eventuell lösning via dem. Detta har några föreningar redan gjort. Dock är det ”affärshemligheter” och inget om dessa kontrakt har läckt ut. Det som medlemsföreningarna önskade var tips och råd vad man ska tänka på om man ska skriva kontrakt med exempelvis ArkivDigital.

Vidare informerade förbundet om att de även lagt projektet Sveriges befolkning 1860 ”på is” eftersom delar av ArkivDigitals material täcker denna tid. I stället vill förbundet fokusera på att databasen Sveriges Dödbok ska kompletteras med uppgifter från 1830.

En mer omfattande sammanfattning kommer att publiceras av förbundet inom kort.

TV4-nyheterna var på plats och gjorde ett reportage om ”Hobbyforskare bidrar till gigantiskt släktträd” där även vår ordförande passerade i bild.

Eder utsände

Sandra Eriksson