Fältrapport – årsmötet

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – årsmötet

Föreningen höll lördagen den 2 mars årsmöte på Martagården i Nättraby som är församlingshem till Nättraby-Hasslö pastorat. 53 medlemmar hade hörsammat kallelsen och kunde därmed prickas av som närvarande. Till årsmötesordförande valdes Birger Wernersson och till mötessekreterare valdes sedvanligt Arne Sörlöv. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse kunde godkännas och därmed läggas till handlingarna. Budget och verksamhetsplan för 2019 klubbades.

Sandra Eriksson omvaldes till ordförande för ett år. Katarina Möller och Suzanne Wernersson fyllnads-valdes till ledamöter.

En fullmatad bokhandel hade packats upp där Curt Carlsson, Vanja Stjernberg och Sandra Eriksson vägledde besökarna bland produkterna. Rita Holmgren hade fått i uppdrag att sälja lotter. Efter en bensträckare så var det dags för årsmötesdeltagarna att får en dos kultur.

Ingegerd Holm, ordförande i Nättraby Hembygdsförening, höll ett föredrag om Nättraby och dess historia. Många personer från historiens dunkel fick sig en välbehövlig presentation. Årsmötet avslutades med sedvanlig smörgåstårta.

Vid tangenterna
Suzanne Wernersson

Blekingeguldskålen

En höstdag 1847 var premiärlöjtnanten Pettersson och hans dotter ute och gick en promenad vid havsstranden i Mjövik i Nättraby. Ungefär fem meter från stranden fann man skålen i en våtmark som vuxit igen.

Skålen som är ovanligt välbevarad är daterad till bronsålderns fjärde period och skapades omkring 1000 år före Kristi födelse. Den är tillverkad av lövtunt guld och har en driven ornamentik med koncentriska cirklar fyllda med punkter, band och symboliska rundlar, som står för en utpräglad soldekor. Den förvaras nu i Guldrummet i Statens historiska museum i Stockholm. En kopia av originalet finns att beskåda på Blekinge museum i Karlskrona.

Foto: Ulrik Skans SHM – Statens historiska museum

Läs mer på www.guldkalendern.se

Styrelsen 2019

Fr.v. Suzanne Wernersson, Katarina Möller, Jaina Carlsson, Curt Carlsson, Vanja Stjernberg, Sandra Eriksson, Arne Sörlöv, Rita Holmgren, Ann-Margret Kjellander. Foto: T. Johansson