Fältrapport – Samrådskonferensen i Uppsala 4-5 mars

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – Samrådskonferensen i Uppsala 4-5 mars

Helgen den 4–5 mars 2017 träffades ett 80-tal släktforskare från olika medlemsföreningar på Norrlands nation i Uppsala för att avhandla en Samrådskonferens. Undertecknad samt föreningens ordförande, Suzanne Wernersson, var utsända av styrelsen för att bevaka föreningens intressen.

Under tidig lördagseftermiddag samlades vi och delades upp i fyra grupper för att i dessa under eftermiddagen diskutera de fyra ämnen som framtagits av förbundsstyrelsen. De fyra ämnena var:

  • Premiumprojektet
  • Förbundets ekonomi
  • Kursledarutbildning
  • Stadgeändringsfrågor

Det diskuterades flitigt i grupperna och samtalen pågick fram till 17-tiden, då vi bröt för en paus och incheckning på hotell för de som ännu inte gjort detta.

Ett par timmar senare samlades vi åter på Norrlands nation och inmundigade en kvällssupé med norrländska förtecken.

 

På söndagen återsamlades vi för att sammanfatta lördagens gruppdiskussioner. Många var åsikterna och förslag på lösningar fanns till viss del.

Premiumprojektet är vad Sveriges Släktforskarförbund kallar det förslag som i framtiden bland annat ska ersätta försäljningen av skivor. Det framkom olika förslag på hur detta skulle se ut. Det som medlemsföreningarna saknade var ett konkret förslag från förbundsstyrelsen med kostnader och förslag på teknisk lösning. Något som kom upp under söndagens sammanfattning var ett eventuellt samarbete med Arkiv Digital, eftersom de redan har en teknisk lösning. En del av problematiken som diskuterades var hur medlemsföreningarna skulle kunna dra nytta av premiumprojektet och i vilken utsträckning intresse fanns att ansluta sig och dela med sig av sitt material. Även här saknade medlemsföreningarna konkreta förslag att ta ställning till, framför allt hur ersättningen till föreningarna ska se ut. Förbundet utreder detta vidare och återkommer i nyhetsbrevet Angeläget om hur det fortskrider.

En annan anledning till att premiumprojektet uppkommit är frågan om förbundets ekonomi. I dagsläget är ekonomin ”svajig” och beroende på när nya skivor utkommer. Ett sätt att komma ifrån detta kan vara en betalsajt istället. Annat som diskuterades var en höjning av avgiften till förbundet, där vi enades om att en höjning med 3 kr till 2018 och sedan höja lite under några år var att föredra istället för att chockhöja. Frågan om diskussionsforumet Anbytarforum på förbundets hemsida och om detta fortsättningsvis ska vara avgiftsbelagt eller ej, fick ett klart svar från medlemsföreningarna, att även i fortsättningen ha det avgiftsfritt!

Något som under det senaste året varit under revidering av förbundet är kursledarutbildningar. I förslaget vi fick utskickat fanns det kursledarutbildning i tre steg, varav de flesta endast går den första. Där det första steget behövs för att kunna undervisa i kurser på grundnivå. För att kunna läsa någon av de högre stegen måste man klarat av de föregående. Förslaget från förbundet var att införa en form av ”test” för att tillse att de som går kursen har erforderliga kunskaper för att kunna undervisa i ämnet. Även en slutexamination ska finnas med. De flesta av medlemsföreningarna förordade att steg 1 skulle förläggas ute i landet, för att så många som möjligt ska kunna deltaga, utan att behöva resa till Stockholm, som var förbundets förslag. De förslag och idéer som uppkom antecknades och skulle bearbetas en omgång till och förhoppningsvis kan kursbeskrivningen av steg 1 vara klar till i höst.

Med anledning av en fråga som uppkom på stämman i Umeå togs förslag till stadgeändringar upp och diskuterades kort. Det var inga större ändringar som var på tal. Det som utmärkte sig var huruvida ordförande för stämman skulle ha utslagsröst eller ej, hur många personer som ska sitta i förbundsstyrelsen samt om ledamöterna i valberedningen ska få sammanträdesarvode eller ej.

Eder utsände

Sandra Eriksson

Foto: Sandra och Suzanne