Fältrapport – Släktforskningens dag lördag 18 mars

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – Släktforskningens dag lördag 18 mars

Lördagen den 18 mars firade Blekinge Släktforskarförening Släktforskningens dag i Karlshamn.

Den tredje lördagen i mars firas sedan 2005 Släktforskningens dag runt om i landet. Temat för 2017 var Sjöfolk. Släktforskningens dag i Blekinge inleddes med blåst, regn, snö och hagel. Blekinge Släktforskarförening fanns på plats i Flottans Mäns föreningstuga på Lärkgatan 2 i Karlshamn.


Lokalen bjöd in för botanisering bland alla foton på bl.a. båtar.


Bokhandlare Guy med assistent Ing-Marie hade dukat upp ett riktigt ”smörgåsbord” med böcker och skivor.


Föreningen erbjöd släktforskarhjälp innan och efter föredraget. Här är det Rita, Vanja och Arne som är i full gång.

Ett trettiotal personer mötte upp och alla var sänt förväntade på att lyssna till gästföreläsaren – båtologen Anders Nilsson.


Anders höll ett mycket uppskattat föredrag om vikten att värna om vårt marina arv.

Många fartyg har genom tiderna fått kvinnonamn såsom Sigrid, Erika och Wally. Tidigare fick det namn som skulle återkalla väsen och gudarnas beskydd – t.ex. Röde Orm. Fartygen avmålades oftast med samma havsbakgrund.

Sjömanshusen var en samlingsplats för sjömännen. Den kommun där sjömannen var mantalsskriven i hade hand om inskrivningen från 1911-1961.

Sjömanshusarkiven för Blekinge finns på Landsarkivet i Lund.

Alla sjömän hade en sjöfartbok (det har sjöfolk fortfarande och numera utfärdas de av Transportstyrelsen) och ett nummer. Vill man söka efter någon specifik sjöman måste man veta detta nummer.

Anders gav även tips om hur man kan hitta fartyg via Sveriges skeppslista som innehåller bland annat förteckningar över samtliga registrerade skepp och båtar, signalregister samt förteckning över ägare eller huvudredare. Uppgifterna i skeppslistan avser registerförhållandena den 31 december året innan utgivning. De senaste årens skeppslistor finns att ladda ner på Transportstyrelsens hemsida under publikationer.

De gamla skeppslistorna förvaras på Landsarkivet i Lund och på DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige) finns en databas som heter Sveriges Skeppslistor och som bygger på tryckta skeppslistor mellan 1837-1885 som förvaras på Landsarkivet i Lund.

Anders berättade även om Lloyd’s lista som är en av världens äldsta tidskrifter och som varje vecka levererade fartygsnyheter i London så tidigt som 1734. Den publicerades dagligen fram till 2013 och finns i digitalt format sedan dess. Att leta i gamla tidningsnotiser var ett annat tips.

Klubb Maritim – Svensk Sjöfartshistorisk Förening är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart. Dom har ca. 4 000 medlemmar varav ett 40-tal är aktiva och gärna hjälper till med att svara på frågor.

Eder utsända
Rita Holmgren

Foto: Sandra Eriksson


Övrigt

Sveriges Släktforskarförbund planerar att ge ut en handbok i släktforskning om sjöfolk lagom till Släktforskardagarna 2017.

På deras hemsida publicerades några dokument i samband med Släktforskningens dag.

Sjöfolk i arkiven
– en guide, sammanställd av Eva Johansson, som kan användas som inspiration. Ladda ner den genom att klicka på länken.

 

Artiklar ur Släkthistoriskt Forum

Här hittar du artiklarna ur Släkthistoriskt Forum som vi tipsar om i guiden ”Sjöfolk i arkiven”.

Artikel 1 – En sjöman älskar havets våg

Artikel 2 – En sjöförklaring berättar