Fältrapport – Släktforskardagarna i Halmstad II

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – Släktforskardagarna i Halmstad II

 

En delegation från Blekinge anlände till Halmstad på fredagen. Vi började med att inreda montern. För att smycka väggarna använde vi bilder från utställningar som till vardags förvaras på Blekingearkivet i Bräkne Hoby samt hängkläden m.m. av blekingesöm.

Under lördagen och söndagen sköttes montern av styrelseledamöter med några respektive, totalt 11 personer. Vi hade ständigt två personer som skötte släktforskningshjälp, en fulladdad bokhandel samt några som agerade ”inkastare” och pratade om släktforskning och Blekinge.

Mässans mest välklädda och fotograferade person blev vår Jaina Karlsson iklädd Blekingedräkt. Dräkten och blekingesömmen fick stor uppmärksamhet under helgen.


Jaina Karlsson tillsammans med syskonen Anders och Anna Karlsson från Halland. 

Mässan var välbesökt, under lördagen kom ungefär 2500 personer och uppskattningsvis sammanlagt runt 5 400 besökare under hela helgen.

På lördagskvällen ägde den traditionsenliga banketten rum på Hotel Tylösand. Under kvällen avtackades vår sekreterare Arne Sörlöv från förbundsstyrelsen där han suttit i två år. Övriga funktionärer från Blekingedelegation ansåg att priset för banketten var onödigt dyrt och valde därför att äta en enkel buffé på vårt hotell.


Arne efter avtackningen. Han har suttit i förbundsstyrelsen i två år.

Under båda dagarna fick flera personer ur delegationen gå på föreläsningar utsända av föreningen, från dessa kommer det framöver kortare referat och förhoppningsvis kan vi dela med oss av nya kunskaper till våra medlemmar i kommande nummer av Släkt-Eken.

Bokhandlare Guy Persson avgick från sin post i samband med släktforskardagarnas avslut och lämnade med flaggan i topp, då vi hade stor kommers och sålde slut på flera artiklar. Med anledning härav kommer föreningens bokhandel att vara stängd under några veckor för inventering och byte av personal.

Sandra Eriksson


Referat årsstämman Släktforskarförbundet

Till stämmoombud för Blekinge Släktforskarförening hade styrelsen utsett Suzanne Wernersson och Rita Holmgren. Kl. 13 var det en informationskonferens med en debatt/dialog mellan Karin Åström Iko och styrelseordförande för ArkivDigital (AD) Jan Aronson med avslutande föredrag om AD av Niklas Hertzman.

Karin presenterade sig då hon är ganska ny på posten som riksarkivarie (chef för Riksarkivet). Hon berättade att Riksarkivets bestånd består av 70 hyllmil (!) med handlingar och att ca tre-fyra procent av detta är digitaliserat. Karin berättade att Riksarkivet söker 11 miljoner kronor för att göra Riksarkivet fritt tillgängligt.

Riksarkivet kommer inte att omfotografera de gamla svartvita bilderna som i många lägen är stommen i släktforskningen, alla husförhörslängder och C-längder. Riksarkivet kommer att tillhandahålla rådata och sedan är det upp till övriga aktörer, i detta fall AD, att göra intressanta produkter. Jan Aronson anser att det är ”aningen orättvist” att som ett privat aktiebolag ”slåss” mot staten som har mycket större resurser. Vidare så behandlas AD:s personal som ”vilka besökare som helst” när de utför sitt jobb vilket gör det svårt samt att i vissa arkiv behöver personalen vara säkerhetskontrollerade, vilket Jan ansåg att det bör gå att lösa men Karin menar att personalen måste stå på rätt avlöningslista för att det ska lösas.

Niklas Hertzman, denne fryndige skåning, som nog de flesta som sysslar med släktforskning i Sverige vet vem det är höll en 45 min presentation av nyheter hos AD. En större mängd med flygbilder har inköpts av AD och digitalisering pågår. Niklas förklarade hur man ska tänka när man gör sökningar i det arkivet m.m.

Kl. 16 startade stämman med 141 ombud. Till stämmoordförande valdes Karin Starrin landshövding i Hallands län. En ny förening upptogs i gemenskapen, Pitebygdens forskarförening. När det kom till val av styrelse så var ”vår” Arne inte valberedningens förslag för omval, vilket gjorde att vi föreslog omval men tyvärr blev det inte bifallet.

Flera motioner hade lämnats in varav en handlade om att flytta Släktforskningens dag från den tredje lördagen i mars till tredje lördagen i januari med motiveringen att dagen blir en bra början på vårterminen då man bl.a. kan erbjuda efterfrågade nybörjarkuser m.m. Förbundsstyrelsens förslag till beslut var en öppen diskussion på stämman och vi i Blekinge la förslaget att förlägga dagen till februari. Beslutet blev att Släktforskningens dag kommer att förläggas sent i januari alternativt tidigt i februari. Annat som avhandlades var bl.a. riktlinjer för Premiumprojektet. Motionerna m.m. som avhandlades kan läsas i sin helhet i Angeläget nr 1/2017 som ligger på www.genealogi.se under rubriken Förbundsinfo.

Suzanne Wernersson


Med buss till Halmstad

Vi var en munter skara som nappat på föreningens erbjudande att ta bussen till årets släktforskardagar i Halmstad. Bussresan genomfördes i föreningens egen regi med Björn Petersson som chaufför och reseledare i den ändamålsenliga minibussen.


Deltagarna i föreningens bussresa till Halmstad.

Det var släktforskardagarnas sista dag, alltså söndagen, som var vår utflyktsdag. Efter upphämtningar i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg var ressällskapet fulltaligt och färden mot Halmstad började på riktigt. Redan när vi rullade in på den stora parkeringen vid Halmstad Arena förstod vi att de här släktforskardagarna var välbesökta. Arrangörerna hade skrutit med att det fanns 1100 gratis parkeringsplatser utanför arenan, men de platserna förslog inte långt. Vi fick parkera en bit bort på vad som egentligen verkade vara en bensinmacks uppställningsplats för hyrsläp.

Suzanne tog emot oss i dörren, vi fick våra mässprogram i entrén och kom in på mässan strax före klockan 11. Så banade Suzanne vägen genom hela mässhallen för vårt lilla gäng bort till Blekinge Släktforskarförenings monter där vi träffade föreningens utställningspersonal som fanns på plats. I montern fanns hela tiden besökare som med stort intresse ögnade igenom bokhandelns utbud eller fick hjälp vid datorerna. Snart var vi alla ute i vimlet på mässan och vandrade runt bland montrarna.

Själv hittade jag ArkivDigitals monter, det var inte svårt. De var släktforskardagarnas huvudsponsor och hade en stor utställningsyta med egen föredragshörna. Jag stannade och lyssnade på Niklas Hertzmans föredrag om avancerade sökningar och nytillagda källor i ArkivDigital, och efteråt fick jag en pratstund med Niklas (vi råkar nämligen vara vad vi släktforskare räknar som nära släkt – jag är niomänning med hans farfar). Han berättade att han nyligen fått skriva om en del av sin släkthistoria efter att ha gjort ett DNA-prov.

Och apropå DNA-släktforskning, den monter som var i särklass mest välbesökt var den som tillhörde Family Tree DNA. Där ringlade kön lång hela tiden och hade gjort så även på lördagen. Alla som köade ville passa på tillfället att göra DNA-prov. Över 400 personer lär de ha testat under dagarna i Halmstad. Intill stod utbildningsföretaget DNA Academy där man kunde snurra på ett lyckohjul med vinst var gång. Jag vann en tygkasse – bra att ha till alla de böcker som inte gick att motstå att köpa på mässan.

Jag hade inte bokat in mig i förväg på någon av alla föreläsningarna på mässan. Men när jag såg att det faktiskt fanns platser kvar till Ted Rosvalls föredrag under rubriken ”Ett sätt att leva” så slank jag förstås in. Det behövde jag inte ångra. Ted berättade roande om den hobby som han valt att sysselsätta sig med efter pensioneringen i höstas. (Ledtråd: Det var samma hobby som han började med redan som ung…) Historien kretsade kring hans farmor Oda (från Angshult i Osby socken), men Ted hann också kåsera lite kring alla källor som en släktforskare inte får missa.

När vi bussresenärer så småningom samlades för återfärd mot Blekinge sammanfattade vi våra intryck för varandra. Vi var mycket nöjda med dagen, alla hade hittat åtminstone något som var matnyttigt oavsett om det gällde släktforskning i Tyskland, Riksarkivets tjänster eller DNA-släktforskning. Vi tackar Blekinge Släktforskarförening för möjligheten att åka och uppleva släktforskardagarna 2017 i Halmstad.

Urban Jönsson