Fältrapport – Släktforskarcafé I

      Kommentarer inaktiverade för Fältrapport – Släktforskarcafé I

Tisdagen den 19 september hade vi vårt första Släktforskarcafé på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Länsarkivarie Per Frödholm hade hjälpt oss att förbereda kvällens tema som var den Häradsekonomiska kartan.


Foto: Lantmäteriets hemsida

Per hade lagt ner mycket arbete på att ta fram alla de Häradsekonomiska kartorna över Blekinge och tillhörande fyra böcker. Han hade kopierat förklaringar för att följa en gårds mantal fram till 1916.

Caféet började kl. 17 och det kom sammanlagt 11 st gäster från Ramdala i öst till Asarum i väst. Alla tittade på kartorna, men sedan ville en del vara i forskarsalen. Vi hjälpte alla så gott vi kunde. Olyckligtvis behövde alla, som var intresserade av kartorna, samma bok ”Medelsta Härad”. Så där blev lite väntan förstås. Vi var också nybörjare på dessa kartor och fick hjälpa varandra.

Kaffe bryggdes och the kokades. Frallor, smör och pålägg dukades fram i köket. Kaffe med fralla till självkostnadspris. Dagen till ära bjöds på en liten hembakad kaka. Det kändes trevligt när alla satt i köket. Hoppas alla tyckte så. Det är så det är tänkt att vi alla ska trivas och prata släktforskning.

Varje Släktforskarcafé (fyra st.) ska förhoppningsvis ha ett tema. Gästerna får själva bestämma om de vill lyssna på detta eller vara i forskarsalen. Tack till er som kom – hoppas ni vill komma tillbaka.

Jaina Karlsson
Suppleant i styrelsen


Häradsekonomiska kartan (1859-1934) baserades på laga skifteskartor och beskriver markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. Häradsekonomiska kartan trycktes i färg i skalorna 1:20 000 (södra delen) och 1:50 000 (Norrbotten) och fick efterhand en standardiserad bladindelning. Den omfattar dock inte hela Sverige utan bara delar av Götaland och Svealand (helt i 13 län) samt ett antal blad i Norrbottens län.

Till kartorna hör en ekonomisk-statistisk beskrivning i form av böcker för varje län.

Du hittar de häradsekonomiska kartorna under RAK (Rikets allmänna kartverks arkiv) på historiska kartor på Lantmäteriets hemsida.

Historiska kartor hos Lantmäteriet

 


Boktips från bokhandeln

Släktforska med KARTOR
Handbok 3 (rev. uppl. 2016) av Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges Släktforskarförbunds tredje handbok i en ny och reviderad upplaga. Boken ger en introduktion till det svenska lantmäteriets och kartografins historia. Här redogörs också för hur man kan dokumentera hembygdens gårdar utan datorns hjälp.