Pesten i Hoby 1710-1711

I samband med Släktforskningens Dag, lördagen den 2 april 2011, invigdes en utställning på Blekinge museum som hette ”I pestens spår”. Anledningen var att det då var 300 år sedan Sverige och Blekinge hemsöktes av pesten.

I anslutning till vernissagen var det flera föreläsningar och en av föredragshållarna var fil. dr. Sabina Santesson från Hörby som talade om ”På stora landsvägen – om pesten i Hoby socken 1711”.

Sabina Santesson vid sin föreläsning på Blekinge museum den 2 april 2011.

Sabina berättade att hon blev smittad av släktforskningsbacillen när en släkting till henne visade hur en kyrkbok kunde se ut. Det var inte vilken kyrkbok som helst, utan dödboken för Bräkne-Hoby socken 1711. (Bräkne-Hoby C:2)

Sida upp och sida ner med avlidna i pesten. Detta väckte ett intresse hos Sabina att kartlägga hela Hoby socken under peståren för att se om hon kunde finna vem som tog med sig pestsmittan in i byn.


Källa: Bräkne-Hoby (K) CI:2 sid 145 ArkivDigital

Sabina skriver så här på sin hemsida – www.sabinas.se :

”Denna kyrkobok var min allra första kontakt med gamla handskrifter från äldre tider och jag fascinerades av den mycket jämna och lättlästa handstilen som fyller boken från dess början till 7 juni 1711 (med ett enda litet undantag i januari samma år). Därefter ersattes den vackra handstilen med en annan, mycket spretig och svårläst, för att sedan i resten av boken växla mellan denna senare och flera andra handstilar av varierande utseende.

Jag blev intresserad av de bakomliggande händelser som resulterat i att dessa vitt skilda handstilar hade använts i samma bok. Vilka var det egentligen som hade skrivit ner allt detta? Och vems var den vackra och lättlästa handstilen, den som aldrig mera återkom efter 7 juni 1711? Hade den personen kanske dött i pesten? Det var detta som gjorde att jag blev intresserad av pesten i Hoby socken från allra första början. (…)

Men vad gäller handstilarna i kyrkboken, var det inte alltför svårt att ta reda på hur det förhöll sig. Den handstil som var lättast att identifiera var den som tillhörde prästen, Lars Hermansson Schlyter, detta därför att han skrev om sig själv i kyrkboken i första person. De övriga handstilarna krävde dock lite mer efterforskningar.”


Sabinas material

Sabina vill att hennes forskning ska bli så komplett som möjligt och om du vill hjälpa till hittar du här nedan en länk till det material som är genomgånget så här långt. Det handlar för närvarande om byarna Hoby, Torp, Kullåkra, Väby, Mörtjuk, Hakarp, Biskopsmåla, Vångsö, Sonekulla, Järnavik, Garnanäs, Stora Kulleryd, Lilla Kulleryd, Evaryd och Hjälmsa.

Kartläggning av byarna i Hoby socken 

 

Till Sabinas hemsida 


Vi bevakar kartläggningen

Sabina har lovat att lämna rapporter om hur kartläggningen går, så håll ögonen öppna under nyheter på förstasidan.